Home » Van machtsbescherming naar rechtsbescherming; Deel II: Formeel procesrecht - Volumen IV: Effecten en rechtsmiddelen: schaden en kosten A.Q.C. Tak

Van machtsbescherming naar rechtsbescherming; Deel II: Formeel procesrecht - Volumen IV: Effecten en rechtsmiddelen: schaden en kosten A.Q.C. Tak

€75.00

Pages: 1070 pages
Published: 06-2019
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462405042
ISBN (PDF) : 9789462405301

 

Op 8 februari 2019 werd door een vijfhonderdkoppige ‘crème de la crème’ van de Nederlandse bestuursrechtspraak (rechters, bewindslieden, wetenschappers en andere politici) tijdens een ongekende lustrumviering op de Haagse Campus van de Leidse Universiteit jubilerend het glas geheven op het 25-jarig jubileum van deze rechtspraak onder de Awb, de Algemene wet bestuursrecht.

 

In dit boek wordt het werkelijke beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak anno 2019 getoond. De auteur heeft dit beeld geaccentueerd door de titel van deze laatste druk te wijzigen in ‘Van rechtsbescherming naar machtsbescherming’.

 

In deze laatste druk wordt het volledige en ware beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak van haar blinddoek ontdaan, met volledige herschrijving en her-ordening van het (immense) materiaal anno 2019, en treft men bijwerking aan van alle nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

 

A.Q.C. (Twan) Tak (1942) is emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht, grondlegger van de ‘Maastrichtse school’ en voormalig raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (1984-2011).