Een stelsel van strafvorderlijke waarborgen; Een studie over rechtsbescherming en dwangmiddelen in de wetboeken van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba G.A.E. Thodé

€20.00

Pages: 220 pages
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501493

 

In 1997 werden in de Nederlandse Antillen en Aruba nieuwe wetboeken van strafvordering ingevoerd. Het Nederlandse Wetboek van Strafvordering heeft model gestaan voor deze nieuwe wetboeken. De ontwerpers wilden dat de nieuwe wetboeken beter zouden aansluiten bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dan het Nederlandse werboek en dat de waarborgfunctie van het strafprocesrecht nog explicieter in de wetten zou worden uitgedrukt.Het onderzoek in dit boek moet bijdragen aan het oordeel in welke mate zij daarin zijn geslaagd.

De onderzoeker heeft zich beperkt tot de meest ‘fysieke’ mensenrechten; het zwijgrecht, het recht op de lichamelijke integriteit, het recht op de huiselijke privacy en het, door auteur zo geconcludeerd, daarvan afgeleide recht op vrije communicatie; het briefgeheim en het ‘telefoongeheim’.Een centrale vraag die telkens in dit onderzoek wordt behandeld is ‘welke betekenis kan aan de afwijkende wetsteksten worden gegeven?’

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat onder invloed van het EVRM en beginselen van een goede procesorde de werking van de onderzochte rechten van de verdachte niet meer, beïnvloed door de wetsteksten, versnipperd mogen worden bezien. Deze neiging overheerst in de rechtshandhaving van het Koninkrijkmaar leidt tot geïsoleerde beschouwing en te wetgerichte handhaving van regels, met als gevolg schending van rechten van de verdachte. Dit is onwenselijk, omdat daardoor strafzaken onndig stuklopen.De schrijver concludeert dat alle erkende rechten en hun waarborgen samen een stelsel van waarborgen vormen, welke hij beschrijft als een schillenmodel. Dit schillenmodel biedt sturing bij de vraag naar de grenzen van de rechtmatigheid van strafvorderlijke onderzoek.