De langstlevende echtgenoot; Een vergelijking van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht Monique Veira

€22.00

Pages: 191 pages
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501776

 

In dit boek wordt de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht vergeleken met de positie van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht.

Inhoud: 

algemene inleiding
hoofdstuk 1 vooronderzoek en dataverzameling
hoofdstuk 2 de verhouding tussen het Marron-erfrecht en het Surinaams recht
hoofdstuk 3 de positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achtergrond van het huwelijksvermogens- en erfrecht bij de marrons
hoofdstuk 4 de positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achtergrond van het huwelijksvermogens- en het erfrecht bij de Caraïben
hoofdstuk 5 de positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achtergrond van het huwelijksvermogens- en erfrecht in Suriname
hoofdstuk 6 de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Marron-echtgenoot vergeleken met de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Caribische echtgenoot
hoofdstuk 7 de positie van de langstlevende Marron-echtgenoot vergeleken met de positie van de langstlevende Surinaamse echtgenoot
hoofdstuk 8 verklaring van de overeenkomsten en verschillen in de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Marron-echtgenoot en de langstlevende Caribische echtgenoot
hoofdstuk 9 verklaring van overeenkomsten en verschillen in de positie van de langstlevende Marron-echtgenoot en de langstlevende Surinaamse echtgenoot
hoofdstuk 10 evaluatie conclusies aanbevelingen

lijst van aangehaalde literatuur
verdragenregister
wetgevingsregister
jurisprudentieregister

interviews

bijlage 1: woongebieden van de inheemsen en marrons in Suriname bijlage 2: vragenlijst bijlage 3: de respondenten