Rechtsbescherming van de burger; jubileumboek rechtswinkel UNA diversen

€20.00

Pages: 180 pages
Published: 01-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502537

 

In 1980 is de Asosiashon Tienda di Lei (Rechtswinkel) door enkele enthousiaste studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen opgericht welke bij Landsbesluit van 12 december 1980 rechtspersoonlijkheid verkreeg. Het 25-jarig jubileum is in het eerste half jaar van 2006 op stemmige wijze herdacht door de organisatie van een tiental lezingen door docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit, waaruit is gebleken dat er op Curaçao behoefte bestaat aan een continue stroom van relevante informatie omtrent juridische vraagstukken. Dit is ook een van de redenen waarom de Tienda deze gelegenheid heeft aangegrepen om de gehouden lezingen in boekvorm uit te geven zodat meer mensen in onze gemeenschap kennis kunnen nemen van de behandelde onderwerpen.

Inhoud:
Tienda di Lei in drie luiken, L.J.J. Rogier
De toegang tot de civiele rechter, G.C.C. Lewin
Courts in quest for legitimacy, Marc A. Loth
De strengheid van het pokopoko-beginsel, J.P. de Haan
Famlierecht en het huwelijk, W.A. de Hondt
All in the Family, Gregor van der Burght
Schild en zwaard, .M. Reijntjes
De grillige levensloop van de lei di retiro, E. Karel
Het omgevingsrecht van de Nederlandse Antillen, J. Sybesma
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, J. de Boer