Detentie van jeugdigen in Curaçao; Annemarie Marchena - Slot

€29.95

Pages: 329 pages
Published: 06-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508287

 

Jeugdigen die in Curaçao veroordeeld worden plegen veelal 

ernstige (gewelddadige) strafbare feiten, waarop detentie volgt. Voor hen gelden bijzondere bepalingen in het strafrecht, waaronder eigen sanctievoorschriften. In november 2011 werd na bijna negentig jaar het (Antilliaanse) jeugdstrafrecht ingrijpend gewijzigd bij de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht in Curaçao. Volgens het IVRK, dat sinds 1998 op het jeugdrecht in Curaçao van toepassing is, hoort het belang van het kind bij alle zaken hem betreffende voorop te staan; zo ook in het jeugdstrafrecht. Detentie van jeugdigen dient het ultimum remedium te zijn en slechts voor de kortst mogelijke duur te worden toegepast, terwijl ook op de detentie-executie aparte jeugdnormen van toepassing zijn.

Dit proefschrift stelt de vraag centraal welke plaats de vrijheidsbenemende sancties in het oude en het nieuwe jeugdsanctiestelsel van Curaçao innemen en in hoeverre de wetgeving terzake (en in het bijzonder de detentievoorschriften) voldoet aan de internationale normen.

Deze publicatie is bedoeld voor eenieder die zich bezig houdt met jeugdstrafrecht in Curaçao, maar kan zeker ook daarbuiten waardevol zijn, met name in de Caribische buurlanden van het Koninkrijk.