Het Wilhelminapark van Tilburg

€24.50

Cees van Raak
Pages: pages
Published: 10-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058505675


Menigeen vindt het Wilhelminapark een van de mooiste locaties van Tilburg. Het park en de bebouwing eromheen is dan ook een beschermd stadsgezicht. Veel van de monumentale huizen stammen uit het einde van de negentiende eeuw. Het park zelve is een ontwerp van de beroemde tuinarchitect Leonard Springer. Deze publicatie belicht het Wilhelminapark in diverse opzichten, zowel de bebouwing als het park worden behandeld. De geschiedenis ervan wordt verteld en de huidige panden passeren de revue.

Vele illustraties en foto’s, zowel historische als contemporaine, verlevendigen het geheel.

Cees van Raak (Tilburg, 1954) is publicist en dichter. Hij heeft ondermeer diverse boeken geschreven over de geschiedenis van Tilburg, zoals ‘In den Schijff. Begraafplaats Binnenstad Tilburg’ (2002), ‘Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg’ (2006) en ‘Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008’ (2008). Momenteel is hij stadsdichter van Tilburg (periode 2009-2011).