Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM
Over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook afgesloten civiele n bestuurszaken
Kempen, P.H.P.H.M.C. van
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500342

Hardcover : € 45.00Product Description

Het hoogste rechtsorgaan, het Europees Hof van de rechten van de mens, kan een klager in het gelijk stellen, maar dat garandeert in Nederland geen rechtsherstel. Zo bepaalde het Hof op 4 februari dat drugshandelaar Kobus L. zes jaar lang inhumaan en mensonwaardig is behandeld in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, maar er bestaat in het strafrecht geen juridische procedure waarmee Kobus L. strafvermindering of schadevergoeding kan eisen.

In de laatste decennia zijn meermaals uitspraken en procedures van de Nederlandse rechterlijke macht onrechtmatig verklaard door het Europees Hof voor de rechten van de mens. Bekend is bijvoorbeeld ook de zaak-Van Mechelen, waarin de anonieme getuigenis van politieambtenaren onrechtmatig werd verklaard en zes beruchte criminelen vrijkwamen. Wanneer het EHRM een rechtszaak onrechtmatig verklaart, ontstaat er een juridisch probleem: het verwerkingsprobleem. De rechtszaak is volgens het Nederlands recht afgesloten. Hoe moet het rechtsherstel voor de klager en anderen in vergelijkbare situatie dan verlopen? Van Kempens speciale regeling kan leiden tot schadevergoeding of strafvermindering voor de gedupeerden, maar ook tot heropening van de strafzaak bij de Hoge Raad zodat veroordeelden ook niet `zomaar` vrijkomen.

Eind 2002 is een mogelijkheid tot herziening bij uitspraken van het EHRM (artikel 457) ingevoerd in het Nederlands strafrecht, maar volgens Van Kempen voldoet deze niet. De herziening geldt namelijk alleen voor de klager en eventuele medeplichtigen, niet voor anderen in vergelijkbare situaties.