BOOKS
• LAUWERS G., Inleiding tot het Russisch handels- en economisch recht, Garant, 1999, 76p.
• LAUWERS G., KOKOREVA N., Special Youth Assistance and the State Duties in regard to the
Education of Children with Special Needs, Garant, 2000, 123p., (in het Russisch)
E-BOOKS AND CHAPTERS IN E-BOOKS
• LAUWERS G. & DE GROOF J. (eds.), Linguistic Rights in Education, Series: Studies in Human Rights
in Education, ISBN 9789491600050, 2013, p. 434 (e-Book)
• LAUWERS G. (Ed.), Tolerance and Safety in Education, Series: Studies in Human Rights in
Education, ISBN 9789491600098, 2013, p. 170 (e-Book)
• LAUWERS G. & DE GROOF J. (Eds.), Religious and Parental Convictions in Education, Series:
Studies in Human Rights in Education, ISBN 9789491600067, 2013, p. 156 (e-Book)
• LAUWERS G. & DE GROOF J. (Eds.), Governance of Higher Education, Series: Studies in Human
Rights in Education, ISBN 9789491600074, 2013, p. 42 (e-Book)
• LAUWERS G. (Ed.), Poverty and the Broad School Concept, Series: Studies in Human Rights in
Education, ISBN 9789491600081, 2013, p. 58 (e-Book)
• LAUWERS G., DE GROOF J., DE HERT P. (Eds.), Islam in State-Funded Schools - Religion and the
Public Law Framework, Itunes Store, 2012, 311p. ISBN 9789491600005 (e-Book)
• LAUWERS G., DE GROOF J., DE HERT P. (Eds.), Islam (Instruction) in State-Funded Schools -
Country reports, Itunes Store, 2012, 476 330 p., ISBN 9789491600012 (e-Book)
• DE GROOF JAN, VAN DE DONK WIM, LAUWERS GRACIENNE, DE GOEDE PETER, VERHAPPEN TIM,
‘Reflections on Religion & Education in The Netherlands and Flanders, 2012, 52p., e-book, ISBN
9789491600029
BOOKS AS EDITOR
• LAUWERS G., DE GROOF J. (Eds.), Language and Education, Wolf Legal Publishers, 2015, 418
p. (Studies in Human Rights in Education)
• DE GROOF J., LAUWERS G., (Eds), Religion and Education, Wolf Legal Publishers, 2015, 588
p. (Studies in Human Rights in Education) 
• LAUWERS G., DE GROOF J. (Eds), Dignity in Education (IJELP Special Issue 2013), Wolf Legal
Publishers, 2014, 82 p.
• MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ J.L., DE GROOF J., LAUWERS G. (Eds.), Religious Education in Public
Schools, Springer, 2005, 400p.
• DE GROOF J., LAUWERS G., SINGH K. (Eds.), The Right to Education and Rights in Education, Wolf
Legal Publishers, 2004, 427p.
• DE GROOF J., LAUWERS G. (Eds.) , No Person Shall Be Denied The Right To Education: The
Influence Of The European Convention On Human Rights On The Right To Education And Rights
In Education, Wolf Legal Publishers, 2004, 754 p.
• DE GROOF J., LAUWERS G. (Eds.) , Special Education, Yearbook of the European Association for
Education Law and Policy, Kluwer Academic Pub, 2003, 214 p.
• DE GROOF J., LAUWERS G., DONDELINGER G. (Eds.) , Globalisation and Competition in Education,
Wolf Legal Publishers, 2003, 318 p.
• DE GROOF J., LAUWERS G., FILIPPOV Vl. (Eds.) , Adequate Education Law for the Russian
Federation, Garant, 2001, 393p.
• DE GROOF J., LAUWERS G. (Eds.) , A New Framework of Special Education in the Russian
Federation, Garant, 2000, 242 p.
• LAUWERS G., BOCKER E., BULGAKOVA N. (Eds.), Actuele problemen van de rechten van het kind
in de Russische Federatie - met een bijdrage over adoptie in Rusland, Garant, 1999, 88p.
ARTICLES IN PROGRESS
• DU PLESSIS G., LAUWERS G., ‘The importance of teaching teachers the principles of administrative
law applicable to disciplinary procedures’, to be submitted
• LAUWERS G., KOVALSKA I., ‘The Peftiev and Rotenberg Cases: The legal reasoning of the
European Court of Justice in reviewing European sanctions and restrictive measures imposed on listed
non-European persons and their entities’, to be submitted to Baltic Journal of Law & Politics, 2017
• LAUWERS G., ‘The ERASMUS + EduLAw Project for Strengthening Rights-based Education’,
EEJTR (Eastern European Journal of Transnational Relations), 2017-vol.-1 (submitted May 2017)
ARTICLES PUBLISHED
• LAUWERS G., ‘Van Gravier tot Zambrano: Non-discriminatie op grond van nationaliteit voor Uniestudenten en leerlingen’, Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443 -
1(2014-2015)
• LAUWERS G., ‘Onderwijsrechten in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap’, Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443 - 2(2013), p. 184-
197
• LAUWERS G., ‘The Use of Language in Education in Belgium’, in: “Linguistic Rights Revisited”,
RICHTER D., RICHTER I., TOIVANEN R., ULASIUK I. (eds.), Language Rights Revisited, Berliner
Wissenschaftsverlag, 2012 , p. 259-270
8
• LAUWERS G., “The Introduction of Health and Sex Education In The Russian Federation”, in:
HARRIS N., MEREDITH P. (eds.), Children, Education and Health, Ashgate, 2005, p. 149-163.
• LAUWERS G., “Religion And Education In The Russian Federation”, in: MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ
J.L., DE GROOF J., LAUWERS G. (Eds.), Religious Education in Public Schools: Study of Comparative
Law, Springer, 2005, p.259-275.
• DE GROOF J., LAUWERS G., “Increasing Access to Education throughout European Society”, in:
RUSSO Ch., BECKMANN J., JANSEN J. (eds.), Equal Educational Opportunities, Van Schaik
Publishers, 2005, p.35-54.
• DE GROOF J., LAUWERS G., “The Impact Of The ECHR On Rights In And To Education Within The
Flemish Community Of Belgium”, in: DE GROOF J., LAUWERS G. (eds.), No Person Shall Be Denied
The Right To Education: The Influence Of The European Convention On Human Rights On The
Right To Education And Rights In Education, Wolf Legal Publishers, 2004, p. 133-151.
• DE GROOF J., LAUWERS G., “Access To And Equality In Education”, in: DE GROOF J., LAUWERS G.
(eds.), Cultural Rights in the Enlarged Europe, Yearbook of the European Association for
Education Law and Policy, Wolf Legal Publishers, 2004, p. 1-58.
• LAUWERS G., “The European Area for Higher Education”, in: DE GROOF J., LAUWERS G.,
DONDELINGER G. (eds.), Globalisation and Competition in Education, Wolf Legal Publishers, 2003,
p. 49-59.
• LAUWERS G., “Rights of Children with Special Needs in the Russian Federation”, in: DE GROOF J.,
LAUWERS G. (eds.), Special Education, Yearbook of the European Association for Education Law
and Policy, Kluwer Academic Pub, 2003, p. 69-79.
• LAUWERS G., “Implementing the Basic Rights of Children with Disabilities”, in: DE GROOF J.,
LAUWERS G. (eds.), A New Framework of Special Education in the Russian Federation, Garant,
2000, p.31-42.
• LAUWERS G., ‘The Significance of Article 9 of the European Convention on Human Rights for
Education Policy in the Russian Federation’, Russian Educational Legislation Yearbook, Federal
Center for Educational Legislation of the Russian Federation, Moscow, Volume 5 (Issue 2), 2010
• DE GROOF J., LAUWERS G., “ Nobody Can Be Denied The Right To (An Own Identity In) Education:
Legal Bottlenecks in National and International Law Concerning the Freedom of Religious
Expression: The Case of the Headscarf in Education”, in: IJELP 1-2 (EJELP volume 7), 2004, pp.
167-190.
• DE GROOF J., LAUWERS G., “Multiculturalism, Education Policy and Law”, in: Education and the
Law, Vol. 14, No. 1-2, 2002, p.7-23.
• DE GROOF J., LAUWERS G., “Expanding Opportunities For Minorities In Education In The New
Europe”, IJELP –Special issue Romania, 2003.
• DE GROOF J. and LAUWERS G., On denominationalism and ideological and confessional
depillarisation in education in Flanders (Belgium), in: Rudolf Feik & Roland Winkler (eds),
Festschrift für Walter Berka, Jan Sramek Verlag, Vienna, April 2013, p. 341-365.
• LAUWERS, G. 2007. “De bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap voor de inrichting van het
tertiair onderwijs als afzonderlijk niveau”, VLOR (Vlaamse Onderwijsraad), 2007.
• DE GROOF J., LAUWERS G., “Vlaamse Identiteitsvorming binnen Europa”, in DE GROOF J., JUDO F.,
STORME M.E. (red.), Vlaming zijn nu: de Vlaamse en Europese Uitdaging, Lannoo Campus, p. 139-
159. Verkorte versie DE GROOF J., LAUWERS G., “Vlaamse Identiteitsvorming binnen Europa”, in:
BEUGELS P., DE GROOF J., Het cultureel tekort van de Europese unie, Opstellen over
cultuurpolitiek en culturele rechten, Damon, 2003, p. 91-117.
• LAUWERS G., 'Legal challenges in multilingual Europe', in: Recht der Jugend und des
Bildungswesens, Special issue on 'Fünfunfdreissig unbeantwortete Fragen', June 2013.
• VALCKX S., LAUWERS G, “Een verkennende studie naar de doorwerking van het Verdrag inzake de
Rechten van het Kind in het pestbeleid op basisscholen”, Tijdschrift voor onderwijsrecht en
onderwijsbeleid (TORB), 2012-2013, nummer 1, p. 41-57
• LAUWERS, G. 2012. “Naar een opleidingsonderdeel in de nascholing voor onderwijzend personeel
over het juridisch kader van toepassing op probleemsituaties op school ”, Tijdschrift voor
onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB), 2011-2012, bijzonder nummer over geweld op
school, p. 125-128.
• VERSTEGEN R., m.m.v. CUYPERS D., RAUWS W. en LAUWERS G., “Collectief overleg in het
onderwijs”, Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB), 2011-2012, pp. 117-151.
• LAUWERS, G., “Beroepsgeheim en discretieplicht van de begeleider in de socio-emotionele
omgang met leerlingen binnen het onderwijs”, in: TORB, 2007-2008, nr. 5-6, pp. 419-425.
• LAUWERS, G., “Beroepsgeheim en discretieplicht van de begeleider in de socio-emotionele
omgang met leerlingen binnen het onderwijs, in: HALT”, Aflevering 22 juni 2009, p. 131- 146
(herwerking van het artikel in TORB)
• LAUWERS G., DE GROOF J. , “De verplichtingen van de Staat op het vlak van het recht op onderwijs
in het kader van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden – Een overzicht van de rechtspraak van het EHRM”, in: TORB, 2006-2007, pp. 270-281.
• LAUWERS G., “ Repliek op het Referaat van Ides Nicaise”, in: TORB, 2005-2006, pp. 520-524.
• LAUWERS G., “Welke Beginselen van Behoorlijk Bestuur voor de NVAO?”, in: TORB, 2005-2006,
pp. 443-449.
• LAUWERS G., “De Bewijslast in het Geval van Segregatie in het Onderwijs volgens het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens”, in: TORB, 2005-2006, nummer 3, pp. 143-152.
• LAUWERS G., “Bidar-arrest: mobiliteit en de toekenning van studietoelagen binnen Europa”, in:
TORB, 2004-2005, nummer 4, pp. 361-370.
• DE GROOF J., LAUWERS G., “Niemand kan het recht op (een identiteit in) onderwijs worden
ontzegd”,in: TORB, 2004-2005, nummer 1, p. 3-27 (vermeld in de rubriek opinie van de
Standaard).
• LAUWERS G., “Inclusief Onderwijs in een Internationaal Perspectief-Juridische Knelpunten”, in:
TORB, 2003-2004, nummer 6, p. 423-438.
• LAUWERS G., DE GROOF J., “Marktwerking in het Onderwijs in Vlaanderen”, in: TORB, 2003-2004,
nummer 3, p. 226-233.
10
• LAUWERS G., “The Flemish-Russian Cooperation in Educational Matters”, in: DE GROOF J.,
LAUWERS G. (eds.), A New Framework of Special Education in the Russian Federation, Garant,
2000, p.187-189.
• LAUWERS G., “Adoptie in de Russische Federatie”, in: LAUWERS G., BOCKER E., BULGAKOVA N.,
Actuele problemen van de Rechten van het Kind in de Russische Federatie, Garant, 1999, p. 19-27
& 59-85.
MINUTES AND REPORTS
• LAUWERS G., Advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot onderwijs in het VNverdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap, 2009, 63 p. (dit
rapport vereist de toestemming van de Minister om te worden gepubliceerd)
• DE GROOF J., LAUWERS G. (Eds.) , “ Access to and Equality in Education ”, in: DE GROOF J.,
LAUWERS G., Access to and Equality in Education , ELA research report financed by UNESCO,
2004, 154 p.
• LAUWERS, G. 2008, “Report of a comparative analysis on islam instruction in catholic schools”,
november 2008, pp. 37 (het rapport was het voorwerp van een besloten conferentie en vereist de
toestemming van de opdrachtgever CEEC om te worden gepubliceerd)
• LAUWERS, G. 2006. Final report: Compliance with the Principles of Good Governance by Quality
Control and Accreditation Agencies. International Conference on Accreditation and Quality
Control in Higher Education, University of Salzburg, Salzburg (Austria), 21-22/04/2006
(publication on internet)